Copyright © All Rights Reserved

Styrelsen 2017

 

Rättviks Konstförening

 

bildades under 1940-talet då ett antal konstintresserade gick samman för att stödja konstnärsskap och stimulera konstseende i bygden.

Föreningen anordnar föredrag och kursverksamhet inom olika konstområden.

I samband med årsmötet arrangeras medlemsutställning i Kulturhusets entré och hörsal. Utställningen pågår två-tre veckor och medlem kan delta med 1-3 alster. Se vårprogrammet för närmare info.

 

§ 1 Föreningens syfte

Föreningen har till uppgift att inom Rättvik med omnejd väcka, underhålla och utbreda intresset för konst, särskilt genom:

Att anordna utställningar av konstverk

Att anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst

Att för utlottning bland föreningens medlemmar köpa in konstverk

§ 2 Medlemmar

Föreningen består av årsmedlemmar.

Medlem som erlagt årsavgift är berättigad att delta i föreningens årliga medlemslotteri.

Gäller inte ungdomsmedlemmar som har gratis medlemskap.